Splošni pogoji

S spletno stranjo Ljubljana Mini Maker Faire upravlja Zavod 404 – Zasebni zavod za raziskave, razvoj in inovacije Ljubljana, Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana, davčna številka SI68249705, matična številka 6630553000 (v nadaljevanju Zavod 404).

Zavod 404 s temi pogoji uporabe spletne strani LJMMF določa pravice in obveznosti Zavoda 404 ter uporabnikov oz. obiskovalcev spletne trgovine LJMMF, ki je dostopna na ljubljana.makerfaire.com (v nadaljevanju Spletna stran).

Uporaba

Zavod 404 ponuja vsebino in informacije na tej spletni strani v komercialne namene.

Uporaba te spletne strani ter vsebine in storitve je na voljo za uporabo samo pod spodaj navedenimi pogoji in ob dostopu do spletne strani ali katerekoli njene podstrani spletne strani, se uporabnik strinja z veljavnostjo pogojev uporabe v sedanji različici. V kolikor se uporabnik ne strinja s posameznim pogojem ali vsemi pogoji in določili, mora biti uporaba spletne strani prekinjena. Zavod 404 lahko te pogoje spremeni kadarkoli brez predhodnega obvestila.

Del teh Pogojev je tudi Politika zasebnosti, ki je objavljena na tej povezavi.

Uporabnik se zavezuje, da spletno stran ter vsebine ne bo uporabljal za nezakonite namene ali v nasprotju z načeli morale in etike.

Piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči. Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem, ali je uporabnik npr. naročnik na spletne novice ali upravičen do določenih popustov ali ugodnosti.

Piškotke uporablja večina spletnih strani in trgovin, saj omogočajo priročen način za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami spletnih uporabnikov. Na podlagi statističnih podatkov o obiskanosti spletne strani, ki jih prav tako omogočajo piškotki, lahko upravljavci spletnih mest ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Piškotki opravljajo številne funkcije – omogočajo sledenje obiska spletnih strani, omogočajo različne kampanje in popuste, preko piškotkov pa se shranjujejo tudi informacije o tem ali ste naročnik na naše spletne novice.

Privoljenje v nameščanje piškotkov pa ni potrebno za nujne piškotke. Ti omogočajo normalno delovanje spletne strani. Preko teh piškotkov je omogočena osnovna uporaba spletne strani, in varno oddajanje naročila ter plačilo. Brez teh piškotkov stran ne deluje normalno ali sploh ne deluje, zato se nameščajo tudi kadar nameščanje piškotkov zavrnete.

Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Vsebina in informacije na Spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani t.i. besedila, slike, grafike, postavitve so avtorske pravice podjetja Zavoda 404 in jih ni dovoljeno reproducirati, predelovati, distribuirati, ne glede na medij in teritorij.

Uporabnik se zavezuje preprečiti kopiranje, distribuiranje, reproduciranje, predelavo, spremembo, poseg v izvorno kodo, povratni inženiring in kakršnokoli komericalno uporabo avtorskih pravic Zavoda 404.

Povezava do tretjih strani

Zavod 404 lahko na Spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih mest, ki niso pod nadzorom Zavoda 404. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb Zavod 404 ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti. Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

Komunikacija

Z Uporabnikom sme ponudnik stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, pošiljatelj bo jasno razviden, različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne, prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Zavod 404 izrecno spoštoval.

V primeru spremembe vaših podatkov, lahko kadarkoli zahtevate popravke in sicer na info@makerfaireljubljana.com.

Če ne želite več prejemati marketinških in promocijskih materialov, nam to takoj sporočite in uporabite opcijo »odjava« oz. »unsubscribe«.

Če želite v celoti odstraniti vaše osebne podatke iz sistema Zavida 494, pošljite zahtevo na info@makerfaireljubljana.com ter navedite, katere podatke želite trajno izbrisati. Vaši zahtevi bo Zavod 404 ugodil najkasneje v 10 delovnih dneh.

Omejitev odgovornosti

Zavod 404 si bo prizadeval zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje Spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja Spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na Spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da Spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi. Zavod 404 ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost Spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi Spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s Spletno stranjo.

Zavod 404 tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do Spletne strani in uporabe le-te.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja Zavod 404 ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo za izgubo dobička, za izgubo podatkov ali drugih informacij, za prekinitve poslovanja, osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnosti uporabe Spletne strani, storitev, produktov, programske opreme.

Veljavnost, pritožbe in spori

Neveljavnost katerekoli določbe teh pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh pogojev v celoti. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

V primeru, da so določbe teh pogojev v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabnikom in ponudnikom, veljajo določila posamične pogodbe.

Zavod 404 si bo prizadeval vse spore z uporabnikom rešiti mirno in v duhu medsebojnega sodelovanja, v primeru, da to ne bo mogoče, pa je za spore stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Uporabnik lahko svoje mnenje, pritožbe, reklamacije ali vprašanja naslovi na info@makerfaireljubljana.com. Za razlago določb teh pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije ter slovenski jezik.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov Uporabnika v skladu z ZVOP-1, podrobneje je vsebina razčlenjena v Politiki zasebnosti.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi Uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Varnost

Spletna stran uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov. Povezav do Spletne strani je zaščitena z algoritmom SHA-256.