O MakerFairu

Ljubljana Mini Maker Faire je v Slovenijo prinesel globalno gibanje vseh makerjev, izumiteljev, ustvarjalcev, izdelovalcev, umetnikov, znanstvenikov in tehnoloških zanesenjakov, z namenom prebujanja raziskovanja ter spodbujanja radovednosti, zvedavosti, odkrivanja ter prostega pretoka idej, znanja ter izkušenj.

Na enodnevnem dogodku, ki bo letos potekal v soboto 26. 5. 2018, v Ljubljani, se bodo predstavili ustvarjalci iz večine slovenskih Maker Labov, tehnoloških, raziskovalnih in znanstvenih centrov, posamezniki z lastnimi izumi pa tudi številni izumitelji iz sosednjih držav.

Edinstven dogodek bo tako prvič na domačih tleh povezal slovenske in tuje ustvarjalce, zainteresirani javnosti pa omogočil, da jih preko številnih celodnevnih brezplačnih aktivnosti spozna, radovedno razišče njihovo delo, se aktivno vključi v njihove praktične predstavitve ter z njimi deli svoja znanja in izkušnje.

Poleg številnih ustvarjalcev, ki bodo predstavljali lastne izume, bodo skozi celoten dan potekale tudi številne kreativne praktične delavnice ter raznovrstna predavanja priznanih in uspešnih tehnoloških zanesenjakov, izumiteljev in podjetnikov.

24507251392_591bf9e1ec_o

sejmisce

Sejmišče

Sejmišče dogodka je namenjeno predstavitvi delovanja ter uspešnih in inovativnih rešitev gospodarskih družb, razvojnih laboratorijev, nevladnih organizacij, javnih zavodov in vseh, ki aktivno soustvarjajo sodobne mehanizme družbe. Kot vsaka sejemska predstavitev je tudi ta prvovrstno namenjena vzpostavljanju sodelovanja in mrež, s široko ciljno publiko pa predstavlja korist na večih vzporednicah in presečiščih delovanja družbe.

Izobraževanje

Izobraževanje s področja sodobne tehnike in tehnologije, postmoderne umetnosti, podjetništva in razvojnih procesov je v praksi dosegljivo omejeni publiki, a vendar so vsi našteti segmenti ključni za umevanje sodobne družbe in znanosti ter njune prihodnosti. Segment izobraževanja na Mini Maker Faire Ljubljana odgovarja na ta izziv z organizacijo brezplačnih predavanj, okroglih miz in delavnic za vse starostne skupine in nivoje znanja ter omogoča in spodbuja participacijo udeležencev tudi v nadaljnje na osebnem in profesionalnem nivoju razvoja. V ta namen se v organizacijo teh dejavnosti vključujejo vodilni akterji na področju, med drugimi Zavod 404, Ljudmila, Fakulteta za elektrotehniko, UNI-KAT, Zavod Mars, Zavod Kersnikova, KID Kibla, Team Cool Tool Slovenija, RogLab, Cirkulacija 2, sodelovanje pa je odprto vsem kvalitetnim vsebinam, ki izpolnjujejo zahteve namena dogodka.

izobrazevanje