Okrogla miza: Človek, tehnologija, razvoj

Tehnologija je eno od gonil razvoja človeštva, če razvoj ocenjujemo na podlagi udobja, širine človeškega delovanja ali količino produkcije. Kakšna je pot razvoja, kje se zgodi premik, ali invencija nastane v glavi, ali se zgodi v koordinaciji misli in dejanja, kako tehnologija pogojuje razvoj? Odnos človek – tehnologija je danes že skoraj sinonim za delovanje človeka; če jo odvzamemo, kaj nam ostane?

Ljubljana Mini Maker Faire je del globalne mreže dogodkov in festivalov, slavja kreativnosti in razvoja. Razvoj pa v znanosti in inženirstvu vedno hitreje transformira delovanje družbe. Sprememb je danes toliko, da pogosto ob kavi podebatiramo, da jih ne lovimo dovolj ažurno, da nam bodo popolnoma spremenile otroke in kako, šment, bi kdo sploh še preživel, če mu računalnik ne bi žepa grel? Pa vendar, osupnjeno gledamo v 3D tiskalnik, in medtem, ko človeku ne, robotu pustimo prosjačiti v nakupovalnih centrih1, eno izmed najbolj zapomnljivih druženj v letošnjem letu pa je spremljala izstrelitev ‘testne lutke’ Tesla Roadster.

Namen tehnologije in razvoja je preoblikovanje narave in družbe tako, da je danes udobnejši, srečnejši, bolj zdrav in bolj zanimiv kot včeraj. Kamnita orodja datirajo več kot 3M let nazaj, so bistveno starejša od Sapiensa, lahko o tem že govorimo kot o tehnologiji? Kakšna misel je vzbudila oblikovanje orodja ali pa je morda orodje vzbudilo misel? Paleoantropologi menijo2, da je bilo poglavitnega pomena za evolucijo človekovega uma simbolično mišljenje, ki omogoča razvoj jezika, izmenjavo navodil za tehnologijo in vzpostavljanje mreže z zaupanjem v skupni simbol.3

Če je oster kamen bil v pomoč zobem, pa je tehnologija vedno bolj izgubljala posrednost. V kolikšni meri so naše identitete, naši interesi, naši odnosi definirani v tehnologiji? Spajanje biološkega in strojnega je stalna praksa določenih medicinskih posegov, Neil Harbisson z anteno v glavi, ki mu v možgane prevaja elektromagnetna valovanja pa je najbolje poznan kot prvi ‘cyborg’. Posegi v vedno bolj temeljne strukture, nam po eni strani odslikavajo vizijo popolnoma programiranega in povsem prilagojenega življenja, po drugi strani pa ‘grozijo’ z razvrednotenjem in morebitno prezrtostjo resnice. Alpha Go je najboljši igralec igre Go na svetu, zmožnosti umetne inteligence so v zelo ozki domeni daleč nad človeškimi. Noro, a smiselno vprašanje je, ali se lahko zgodi, da domena postane dovolj široka, da bo človeka nadomestila njegova kreacija?

1Sašo Sedlaček z umetniškim delom Žicar, ki ga je v letu 2006 postavil v nakupovalno središče City park.
2Brown, K. S., Marean, C. W., Jacobs, Z., Schoville, B. J., Oestmo, S., Fisher, E. C., … in Matthews, T. (2012). An early and enduring advanced technology originating 71,000 years ago in South Africa. Nature, 491(7425), 590.
3Harari, Y. N. (2014). Sapiens: A Brief History of Humankind. London, Great Britain: Vintage.


  • dr. Urban Kordeš, PEF UL
  • dr. Vid V. Vodušek, Psihiatrična klinika v Ljubljani
  • dr. Blaž Zupan, FRI UL
  • dr. Dušan Zidar, PEF MB
  • moderator: Jan Kopač